PRIVACY

Gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

NEMEC WORLD sro

naar plaats: Horňátecká 483/8 , Praag 182 00

IČ:10705961 / DIC: CZ 10705961

info@kratomworld.cz

Telefoon: +420 602 279 525

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens bevat en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact opnemen

2.1 Gegevensverwerking voor contractuitvoering

Met het oog op de contractverwerking in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid b AVG verzamelen wij persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, met name over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract is afgesloten, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na de fiscale en commerciële bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. c AVG, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

goederenbeheersysteem

We gebruiken goederenbeheersystemen van externe dienstverleners om bestellingen en contracten te verwerken. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

2.2 Klantaccount

Indien u hiervoor overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG uw toestemming heeft gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken om een ​​klantaccount te openen en uw gegevens op te slaan voor verdere toekomstige bestellingen van onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of door een functie in het daarvoor bestemde klantaccount te gebruiken. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen

Als onderdeel van de communicatie met de klant verzamelen wij vrijwillig persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1 S. 1 lit ). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Nadat uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 verlicht waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. Gegevensverwerking ten behoeve van verzendverwerking

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid b AVG, geven wij uw gegevens door aan de koeriersdienst die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij het verwerken van betalingen in onze webshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is om de betaling te verwerken. Dit dient om het contract te vervullen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn om de betaling zelf te verwerken, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien nodig verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bv. facturatie, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning) . In overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG dient dit om onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude en in een efficiënt betalingsbeheer te beschermen, die prevalerend zijn in het kader van een belangenafweging.

5. Promotie per e-mail

E-mailnieuwsbrief zonder registratie en uw recht van bezwaar

Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als de reeds gekochte producten op basis van artikel 7 (3) UWG , uit ons assortiment per e-mail. Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij reclame voor onze klanten te beschermen in het kader van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de reclame-e-mail, zonder andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.

6. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Dit dient in het kader van een belangenafweging dwingende gerechtvaardigde belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG.

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in het gedeelte "Cookies en andere technologieën". Bekijk elke technologie voor meer informatie, inclusief hoe we met elke leverancier samenwerken. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

Gebruik van Google-services voor webanalyse en advertentiedoeleinden

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, wordt het ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst die is gesloten tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen voor de respectieve technologie in overeenstemming met artikel 26 DSGVO. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de Privacyverklaringen van Google .

Google Analytics

Ten behoeve van de website-analyse worden met Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, bezoektijd, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt in principe niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Google.

8. Sociale media

8.1 Sociale plug-ins van Facebook, Instagram

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop kunt drukken.

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram

Als u uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende socialemedia-exploitant in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 verlicht en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve socialemedia-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook, wordt meestal naar een Facebook-server, Inc. ., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Voor meer informatie (Insights-gegevensinformatie), zie hier .

Instagram is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt meestal verzonden naar een Facebook-server, Inc. ., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Voor meer informatie (Insights-gegevensinformatie), zie hier .

9. Contactopties en uw rechten

9.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • op grond van artikel 15 AVG het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daar gespecificeerd;
 • op grond van artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • op grond van artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • nodig is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover:
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen ervan;
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

9.2 Contactopties

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk.